Als het drinken van oploskoffie niet meer helpt…

Als het drinken van oploskoffie niet meer helpt…

DE MEDIATOR VOOR ELK CONFLICT

Wat is mediation?

Je hebt ruzie met bijvoorbeeld je partner, de buren, je baas, een familielid, een klant, je werknemer, de gemeente. Je bent boos, gefrustreerd en vind dat de ander onredelijk is. Je hebt er al met anderen over gesproken, je krijgt advies over hoe je de ander zou moeten aanpakken, dat je een advocaat in de handen moet nemen, dat je uiteraard gelijk hebt..

Het probleem is dat je er last van hebt, je wilt op deze manier niet verder, je wilt tot een oplossing komen, je wilt niet blijven hangen in dit conflict. Er is echter een uitweg!

Met mediation kun je tot een oplossing komen die de rust kan terugbrengen. De mediator heeft geen kant en klare oplossing, maar helpt het gesprek weer op gang te brengen: waar gaat dit conflict eigenlijk over en wat is ervoor nodig om hier samen uit te komen? De afspraken die jullie maken over de oplossing kunnen vastgelegd worden in een overeenkomst die juridische waarde heeft en dus bindend is.

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker ingezet wordt bij:

Echtscheidingen

Opstellen of bijstellen ouderplan

Familieruzie

Burenruzie

Arbeidsconflicten

Ontslag

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker ingezet wordt bij:

Echtscheidingen

Opstellen of bijstellen ouderplan

Familieruzie

Burenruzie

Arbeidsconflicten

Ontslag

Wat doet een mediator?

De mediator is onafhankelijk, neutraal en begeleidt het proces. De mediator helpt emoties en feiten van elkaar te onderscheiden en in juiste verhoudingen te zien.

Als bemiddelaar gaat de mediator samen met én voor beide partijen in een of meer vertrouwelijke gesprekken op zoek naar een aanvaardbare oplossing van het conflict

Kenmerken

Partijen zitten vrijwillig aan tafel en werken actief mee om samen tot een oplossing te komen.

Mediator, partijen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding.

De afspraken kunnen vastgelegd worden in een overeenkomst met juridische waarde en dus bindend is.

Uw bemiddelaar/mediator
Karin Nauta

Als oprichter en eigenaar van Nauta 4 Mediation heb ik ruime ervaring als HRM professional en people manager. Daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige en kan me dus als geen ander verplaatsen in de problematiek van een scheiding en arbeidsconflicten. Als mediator ben ik geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Een MfN Mediator beschikt over de nodige ervaring, en heeft succesvol de erkende beroepsopleiding gevolgd.

Wat is mediation?

Elke mediation start met het door de betrokken partijen en de mediator ondertekenen van de mediationovereenkomst. Dit document is het (juridische) kader waarbinnen de gesprekken plaatsvinden. De belangrijkste onderwerpen die behandeld worden zijn:
Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Vrijwilligheid
Vrijblijvendheid
Vergoeding mediator
Vaststellingsovereenkomst

Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
De mediator is altijd neutraal en heeft dus geen enkel belang bij welke oplossing van het conflict dan ook. Bovendien waakt hij/zij voortdurend over zijn/haar onpartijdigheid. De mediationovereenkomst stelt de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator voorop.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Een tweede belangrijk onderwerp uit de gesloten overeenkomst is de vertrouwelijkheid. Strikte geheimhouding is een van de belangrijkste kenmerken van mediation, indien er onder partijen de angst bestaat dat er zaken kunnen uitlekken dan zullen zij minder snel geneigd zijn zich open op te stellen en te brainstormen over oplossingen.

Vrijwilligheid
Zowel de betrokken partijen als de mediator nemen vrijwillig deel aan de mediation. Als na verloop van tijd blijkt dat een deelnemer de mediation wil stoppen kan dat. Mediation onder dwang werkt onder geen beding en derhalve is de vrijwilligheid van deelname zo sterk verankerd in de mediationovereenkomst.

Vrijblijvendheid
Bij mediation is het de bedoeling dat partijen openlijk kunnen nadenken over een eventuele oplossing voor hun conflict zonder dat ze gelijk worden vastgepind op hun woorden. De mediationovereenkomst voorziet in die mogelijkheid door vrijblijvendheid te garanderen. Pas wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over gemaakte én vastgelegde afspraken zijn ze hieraan gebonden.

Vergoeding mediator
De vergoeding en betalingsvoorwaarden voor de mediator worden expliciet opgenomen in de mediationovereenkomst.

Afsluiting door middel van vaststellingsovereenkomst
Waar de mediationovereenkomst wordt getekend voor aanvang van de mediation, wordt iedere succesvolle mediation afgerond met een getekende vaststellingsovereenkomst. Hierin staan de afspraken weergegeven waartoe partijen zijn gekomen. Er kan dan ook geen beroep meer gedaan worden op alle andere zaken die zijn besproken tijdens de sessies.

Kosten

Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
In de mediationovereenkomst worden de vergoeding en betalingsvoorwaarden van het mediationtraject vastgelegd zodat hierover geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Arbeidsmediation?

Mediation is succesvol inzetbaar bij o.a. langdurig ziekteverzuim, STECR werkwijze, arbeidsconflict, ontslag en verbeteren functioneren medewerker en/of afdeling.

Scheiden of blijven?

De mediator helpt het gesprek weer op gang te brengen: scheiden of blijven we samen? Soms komen partners bij de sessies tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan en soms vinden ze elkaar weer terug en blijven samen. Soms wil de ene partner scheiden maar de andere (nog) niet. Makkelijk is zo’n besluit bijna nooit, zeker niet als er kinderen zijn. Sommigen twijfelen lang over wat het beste is: scheiden of blijven?

Doel van de mediation is om begrip te ontwikkelen voor elkaars opvattingen en emoties.
Zo ontstaat ruimte om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Mediation bij een scheiding

Uit elkaar gaan doet pijn en is zwaar. En het is extra moeilijk als er kinderen zijn. Je bent ongelukkig, vraagt je af hoe het verder moet. Wat er juridisch en financieel allemaal moet gebeuren. En hoe je dat moet aanpakken.

Redenen om voor mediation te kiezen
Bij een scheiding kan de communicatie tussen (ex-)partners moeizaam gaan. Mediation helpt om toch in goed overleg afspraken te maken over de kinderen, partneralimentatie of kinderalimentatie.

Ouderschaps­plan

Uitgangspunten ouderschapsplan
Na een scheiding blijven de ex-partners ouders van de gezamenlijke kinderen.
In een ouderschapsplan worden doelen juridisch vastgelegd die je wilt bereiken om een positieve ontwikkeling van jullie kinderen te bevorderen. Zoals een goede relatie van de kinderen met beide ouders, rust en voorspelbaarheid, geen/ weinig conflicten, ongestoorde schoolloopbaan, ontplooiingskansen. Je kunt ook een gedragscode afspreken voor de wijze waarop je als ouders met elkaar omgaat.

Contact

Voor meer informatie, een oriënterend gesprek of
een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen via

06-22 44 37 46

Markerinkdijk 38
7122 RK Aalten

KvK 66297141
BTW NL 180555340B01
Bank NL93 KNAB 0255 3893 37

of vul onderstaand contactformulier in

Downloads. informatieve websites

www.hetjuridischloket.nl

www.villapenodo.nl

www.mfn.nl